Tầm nhìn 2030

Lớn mạnh bằng sự theo đuổi tư duy chất lượng

Kiến tạo niềm vui

Kiến tạo giá trị cho "Sự di chuyển" và "Chất lượng cuộc sống".

  • Mang lại cho mọi người niềm vui và sự tự do di chuyển.
  • Mang lại cho mọi người niềm vui thay đổi cuộc sống và làm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhân rộng niềm vui

Thích ứng với sự đa dạng của cá nhân và xã hội

Mang lại những sản phẩm và dịch vụ lý lưởng để đáp ứng được nhu cầu của từng cá nhân và kỳ vọng của xã hội.

Truyền lại niềm vui cho thế hệ sau

Hướng tới một môi trường sạch và xã hội an toàn.

  • Dẫn đầu trong nỗ lực hiện thực hóa một xã hội không có khí thải.
  • Dẫn đầu trong nỗ lực hiện thực hóa một xã hội không có tai nạn giao thông.

Quan điểm kinh doanh then chốt: Sử dụng hiểu quả nguồn lực

Tuyên bố 2030 của Honda Châu Á & Châu Đại Dương

Mang lại "cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái", nhân rộng niềm vui của tất cả mọi người

Dẫn đầu sự phát triển xã hội và hoàn thành sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống

Tuyên bố 2030 của Honda Việt Nam

Mang lại "cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái", nhân rộng niềm vui của tất cả mọi người

Dẫn đầu sự phát triển lành mạnh của "xã hội di chuyển" và theo đuổi sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thông điệp từ Ban giám đốc của Honda Việt Nam

1. HVN tiếp tục duy trì vị trí là Công ty dẫn đầu ngay cả sau khi xã hội đã chuyển sang thời kỳ "Ôtô hóa".

2. Với tư cách là Công ty dẫn đầu, HVN chung tay cùng Chính phủ tích cực giải quyết các vấn đề và thách thức liên quan đến "Sự di chuyển".